Simulatie hypothecaire lening

Door | 16 maart 2012

We kunnen u verschillende interessante redenen aanhalen waarom het voor u noodzakelijk kan zijn om een simulatie hypothecaire lening uit te voeren alvorens definitief een hypotheek af te sluiten. Een simulatie hypothecaire lening wordt eigenlijk aanzien als een soort van vroege kennismaking met de hypothecaire lening in kwestie. U komt bijvoorbeeld te weten hoeveel geld u precies kunt lenen met uw inkomen, maar ook hoeveel u maandelijks moet afbetalen. Daarnaast zorgt een simulatie hypothecaire lening er ook voor dat u een realistische inschatting krijgt van het volledige kostenplaatje. In de meeste gevallen bent u er zich immers wel van bewust dat u iedere maand een bepaalde rente moet betalen, maar heeft u eerder een beperkt zicht op de totaal te betalen rente. Een simulatie hypothecaire lening kan u met andere woorden ook op dit vlak een uitweg bieden.

Een simulatie hypothecaire lening is verder extra interessant omdat deze geheel gratis uitgevoerd kan worden. Een hypothecaire lening simulatie is daarbij ook niet alleen gratis, maar ook geheel vrijblijvend. U kan met andere woorden een dergelijke simulatie bij zoveel banken of kredietverstrekkers uitvoeren als u wil, u bent nooit verplicht om bij de bank in kwestie de lening daadwerkelijk af te sluiten. Wel is het belangrijk om te weten dat een simulatie hypothecaire lening voor de kredietverstrekker nooit bindend is. Het kan bijvoorbeeld perfect voorkomen dat een simulatie rekening houdt met rentes van een week geleden terwijl deze inmiddels zijn aangepast. Dit zorgt er hoe dan ook voor dat een simulatie hypothecaire lening u vooral een goede indicatie kan geven van de realiteit, maar u er nooit voor de volle honderd procent op verder mag en kunt gaan.