Simulatie hypothecaire lening

Door | 2 juni 2012

Voor zij die eraan denken een hypothecaire lening af te sluiten, is een simulatie een goed idee om eens na te gaan aan welke voorwaarden een dergelijke lening voldoet. Maar wat is ervoor nodig om een hypothecaire lening simulatie uit te kunnen voeren?

  • De potentiële lener moet voor zichzelf duidelijk hebben voor welk bedrag diegene een hypotheek wil aanvragen.
  • Om deze simulatie zo goed mogelijk op de hypothecaire lening te laten aansluiten, dient de aanvrager ook duidelijk te maken hoeveel termijnen deze lening moet hebben. De lener moet voor zichzelf duidelijk hebben in hoeveel termijnen (meestal maanden) hij/zij denkt deze hypotheek te kunnen aflossen.
  • Ook de rente moet ingevuld worden bij de simulatie van een hypothecaire lening. De lener moet aangeven wat hij aan rente verwacht te betalen. Gemiddeld is dit tegenwoordig zo’n 4,5%.
  • Ook het aantal jaren waarover de hypotheek wordt afgelost is een aspect dat samenhangt met de simulatie van een hypothecaire lening. Dit houdt verband met het aantal termijnen. Meestal bevat een jaar twaalf betalingstermijnen. Een snelle rekensom leert dat een hypotheek met een looptijd van dertig jaar een totaal van 20 x 12 = 240 betalingstermijnen oplevert.

Dit in het achterhoofd houdend kan een potentiële lener zich goed voorbereiden op de simulatie voor een hypothecaire lening. Door dit allemaal vooraf voor zichzelf op papier te zetten, krijgt de aanvrager zo een goede inschatting van wat een dergelijke hypotheek hem gaat kosten.

Maar waar kan men een dergelijke simulatie van een hypothecaire lening uitvoeren? Er bestaan voldoende websites die deze mogelijkheid bieden. Kleinere en grotere banken hebben steevast een pagina beschikbaar gesteld om dit uit te rekenen. Ook enkele onafhankelijke websites bieden de mogelijkheid een simulatie van een hypothecaire lening uit te voeren, waarbij een duidelijk overzicht wordt geboden tussen de verschillende banken.

Een dergelijke simulatie van een hypothecaire lening is een zeer praktische bezigheid, vandaar dat hier een voorbeeld wordt gegeven van zo een nabootsing.
Een denkbeeldige situatie: iemand besluit een nieuw huis te willen kopen. Hiervoor denkt de lener een bedrag van € 100 000 aan te moeten vragen. De looptijd bedraagt 20 jaar en bevat daardoor 20 x 12 = 240 betalingstermijnen. Dit wordt zo ook ingevuld in de simulatie van de hypothecaire lening. Het rentepercentage wordt gemiddeld genomen, dus op 4,5%.
De lener kan hierdoor in de simulatie van de hypothecaire lening lezen dat hij gemiddeld € 500 per maand kwijt zal zijn gedurende 20 jaar om deze hypotheek volledig af te lossen.

Het voordeel van een simulatie van een hypothecaire lening is dat dit tegenwoordig vanuit de luie stoel kan worden gedaan. Zonder naar de bank te gaan krijgt de lener inzicht in de kosten en baten van een dergelijke hypotheek.

Maar juist in deze eenvoud schuilt ook het gevaar. Een simulatie van zo’n hypothecaire lening zorgt ervoor dat leners weleens snel een lening aanvragen, zonder dat hier serieus met een deskundige over is gepraat, maar puur op basis van de simulatie van deze hypothecaire lening.  Achteraf blijken de maandelijkse kosten dan een probleem te zijn.

Een simulatie van een hypothecaire lening is een erg handig instrument om een inzicht te krijgen in de kosten van een hypotheek, maar voor echt gedegen advies dient men toch een afspraak te maken met de bank.

 

simulatie hypothecaire lening