Hypothecaire lening simulatie

Door | 2 juni 2012

Een hypothecaire krediet is niet zomaar een investering, het is een forse uitgave waarover men allereerst goed moet nadenken alvorens deze af te sluiten. Wat voor soort hypothecaire lening gaat u als lener aanvragen en wat zult u er per maand aan kwijt zijn? Door een hypothecaire lening simulatie wordt dit pas echt duidelijk.

Voor een hypothecaire lening simulatie zijn een aantal zaken nodig om dit zo betrouwbaar mogelijk uit te voeren:

  • Een inschatting van het bedrag dat de aanvrager verwacht nodig te hebben om een aankoop te kunnen financieren.
  • Een geschat aantal jaren om de lening terug te betalen. De lener moet voor zichzelf duidelijk stellen hoe lang de looptijd voor zijn krediet is.
  • Voor de hypothecaire lening simulatie geeft de lener tevens aan hoeveel rente hij over zijn hypotheek zal moeten betalen. Normaliter is dit rond de 4,5%.
  • Het aantal termijnen dat de aanvrager nodig denkt te hebben om zijn lening volledig af te lossen. Gebruikelijk is om per maand af te lossen, dus een lening met een looptijd van 30 jaar heeft 360 termijnen.

Wanneer de potentiële lener deze cijfers paraat heeft, kan een redelijk nauwkeurige hypothecaire lening simulatie worden gevormd, wat een duidelijke inschatting geeft van de periodieke kosten die een dergelijk hypothecair krediet met zich meebrengt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een hypothecaire lening simulatie uit te voeren. Via het internet bieden verschillende kleinere en grotere spelers in de banksector de mogelijkheid om een simulatie uit te voeren. Erg praktisch, aangezien de lener dit vanuit zijn luie stoel kan uitvoeren, zonder pen, papier of rekenmachine.

Voor iemand die verwacht binnenkort een fikse uitgave te doen, hierbij een voorbeeld van een hypothecaire lening simulatie. De lening wordt aangevraagd voor het helpen financieren bij de aanschaf van een nieuw huis. Een bedrag van € 100.000 dient te worden geleend. De looptijd bedraagt 30 jaar en komt daardoor uit op 30 x 12 = 360 aflossingstermijn. Men gaat uit van een rentevoet van gemiddeld 4,5%. Dit betekent dat een lener per maand om en bij de 500 euro kwijt zal zijn om binnen 30 jaar diens lening af te lossen.  Daarna kan de lener zelf, aan de hand van de hypothecaire lening simulatie en diens inkomen, bepalen of hij zich een dergelijke hypothecaire lening kan veroorloven.

Natuurlijk heeft een hypothecaire lening simulatie ook nadelen. Vooral het feit dat het een vereenvoudigde en  snelle weergave is van een vaak zeer forse uitgave. Dit maakt het voor potentiële leners erg verleidelijk om, aan de hand van deze simulatie van een hypothecaire lening  , een dure hypotheek af te sluiten, terwijl dit niet volledig past binnen het inkomsten- en uitgavenpatroon. Daarin schuilt zich het grootste gevaar van een simulatie. Maar wanneer de lener zich goed laat informeren, een weloverwogen besluit neemt en niet puur op basis van deze hypothecaire lening simulatie beslist, is het een zeer handig instrument.

Een hypothecaire lening simulatie is een handig en toegankelijk instrument, maar dient puur als ondersteunend instrument, niet als uitgangspunt voor het afsluiten van een hypotheek.

 

hypothecaire lening simulatie