Goedkoopste hypothecaire lening

Door | 16 maart 2012

Wanneer we tegenwoordig naar het aanbod op vlak van hypothecaire leningen kijken moeten we vaststellen dat u als kredietnemer reeds over heel wat mogelijkheden beschikt. Een hypothecaire lening is tegenwoordig zeer goedkoop geworden (procentueel dan) en u bent u niet langer verplicht om een hypothecaire lening op afbetaling af te sluiten. De goedkoopste hypothecaire lening is dan ook vooral een lening waarbij u probeert om de kosten zoveel mogelijk te beperken. U zult bijvoorbeeld waarschijnlijk wel weten dat er zoiets bestaat als een aflossingsvrije hypotheek. Bij een dergelijke hypothecaire lening blijft de maandelijkse kostprijs constant waardoor u aan het einde van de rit erg veel kosten heeft betaald. Het fiscaal voordeel weegt hier doorgaans niet volledig tegen op.

Kijken we naar een gewone hypothecaire lening op afbetaling, dan zien we dat de kostprijs in theorie iedere maand een beetje kleiner wordt. Naarmate de looptijd van de kredietovereenkomst vordert verkleint immers het resterende bedrag. Daar de rente bij een gewone hypothecaire lening op afbetaling wordt berekend aan de hand van het resterende bedrag zegt dit eigenlijk voldoende. Wanneer u met andere woorden de goedkoopste hypothecaire lening wenst af te sluiten bent u verplicht om te kiezen voor een hypothecaire lening op afbetaling. Wat de rente betreft zult u de verschillende mogelijkheden bij de kredietverstrekkers met elkaar moeten vergelijken. Alleen zo kunt u de goedkoopste hypothecaire lening op de markt afsluiten.